Dous galegos, Manuel Rial e Francisco Castro, irán a Washington a restaurar o Capitolio. Quedamos só coa a noticia ou a incorporamos ao desenvolvemento persoal do alumno?
Dous galegos, Manuel Rial e Francisco Castro, irán a Washington a restaurar o Capitolio. Quedamos só coa a noticia ou a incorporamos ao desenvolvemento persoal do alumno?

As noticias, dentro dos exames

Non publicamos en primeira páxina un título que induza directamente a que deba existir un exame de noticias importantes, o cal, talvez, non estaría mal de todo. En cambio, insistimos en que, dentro dos diversos temas sociais, matemáticos, xeográficos, históricos, ambientais? que entran nos exames clásicos, figuren tamén e sempre algunhas preguntas que definen, adornan, motivan, exaltan, concretan, valoran, actualizan os xa tradicionais coñecementos que os alumnos teñen das materias, áreas e disciplinas que estudan.

Debater para escoitar os demais, ou deixámonos levar polo que cada un pensa ou lle interesa?
Debater para escoitar os demais, ou deixámonos levar polo que cada un pensa ou lle interesa?

«Mentes críticas para tempos críticos»

Este é o slogan que o Día da Liberdade de Prensa 2017 elixiu para chamar a atención sobre a importancia de desenvolver o sentido crítico que a prensa pode achegar á sociedade, para que ninguén se deixe levar, sen máis, polo que pensa ou lle interesa segundo o seu propio beneficio persoal ou o do grupo ao que pertence.

jgs@cursosrepeducador.com
Los más pequeños tendrán que hacer un dibujo a partir de una noticia
Los más pequeños tendrán que hacer un dibujo a partir de una noticia

¿Te gustaría ganar el concurso escolar Mejor Periodista Infantil y Juvenil?

En esta página te damos algunas ideas para que tu trabajo le llame la atención al jurado del concurso. Hablamos, por supuesto, de la decimocuarta edición del concurso que convoca el Programa Prensa-Escuela de La Voz de Galicia que os recordamos hoy en la primera página del suplemento. En él pueden participar escolares desde el primer año de educación infantil hasta el último curso de bachillerato o de formación profesional. Y como sabemos que os gusta hacerlo bien, os recordamos en qué consiste el trabajo de cada modalidad y os damos algunos consejillos para que impresionéis al jurado que tiene la difícil de misión de seleccionar y premiar los que consideren mejores.