Podemos aprender das noticias con medios que serven tanto ao pensamento auditivo como visual
Podemos aprender das noticias con medios que serven tanto ao pensamento auditivo como visual

Aprendizaxe audiovisual da noticia

Aproveitando a conmemoración do Día Mundial do Patrimonio Audiovisual da Humanidade, fixámonos, por exemplo, nesas dúas palabras clave que poden aplicarse tamén ao estudo da noticia e, nunha linguaxe simbólica, a qué facemos para conservar o que cada día aprendemos a través dos acontecementos diarios que se van convertendo tamén no noso pequeno patrimonio persoal de coñecementos.