El Mupega se acerca a la comarca

Una reproducción de una antigua escuela descubrió a visitantes de la última edición de la Semana Verde el Museo Pedagóxico de Galicia, con sede en Santiago

Unha longa viaxe á escola dos avós

O Labarta Pose acolle ata o próximo 14 de maio unha mostra promovida polo Museo Pedagóxico de Galicia na que se recrea unha aula da época do franquismo