Joe Biden sale de la iglesia de St. Joseph, en su ciudad Wilmington, tras asistir a misa

Da fraternidade esquecida

Se completamos liberdade e igualdade cunha actuación en fraternidade, sairemos adiante; se non, pode que non vallan nin unha nin outra