Poesía

Fusión de linguaxes

Editado por vez primeira en 1983 por Xerais, «Cinepoemas» de Claudio Rodríguez Fer foi un dos grandes libros da poesía galega dos anos oitenta. Volve arestora, cunha espléndida edición gráfica de Cristina Fiaño, testemuñando o valor atemporal dunha proposta aumentada, senlleira e chea de novos matices