A HISTORIA

Casados e velados

As velacións debían outorgarse nun prazo máximo de seis meses despois do matrimonio