Orfos de vivos

Son os nenos dos ollos tristes. Os fillos que creceron sen pais. Os fillos dos emigrantes galegos que quedaron na terra. Un drama para moitas familias que aínda hoxe non superaron.