Unha escuela verde

No programa  de sensibilización ambiental participa unha decena de centros escolares de educación Primaria e Secundaria