Con 28 anos anos inviste os aforros nunha gandaría en A Fonsagrada: «É moi difícil comezar sen axuda ningunha»

David Outeiro ten 28 anos, decidiu «vivir en liberdade» e crear o seu proxecto no rural, na aldea de Mazaeda

David Outeiro en Mazaeda, A Fonsagrada, onde vai montar a súa propia gandaria
David Outeiro en Mazaeda, A Fonsagrada, onde vai montar a súa propia gandaria

A Fonsagrada / La Voz

Aínda que David Outeiro naceu en Lugo, sempre foi admirador da terra natal da súa nai, que naceu en Mazaeda, unha aldea de montaña que pertence a A Fonsagrada. Ten 28 anos e é técnico forestal. Agora, está sentando as bases para montar unha gandaría ecolóxica. Pero David non agocha o traballo que hai detrás deste proxecto, que vai acompañado doutras moitas ideas como unha que tenta recuperar árbores autóctonas ou un programa de radio que trata de poñer o rural no mapa mediático. Este rapaz está a piques de inverter os seus aforros, a súa ilusión e a súa formación. «É difícil comezar de cero», admite con serenidade.

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

Con 28 anos anos inviste os aforros nunha gandaría en A Fonsagrada: «É moi difícil comezar sen axuda ningunha»