«A agroalimentaria é a gran industria de Galicia, e non sempre se valora»

O novo decano de Veterinaria di que os profesores deben saber o que a sociedade necesita

Fernández subliña o valor da investigación que se realiza na Facultade de Veterinaria
Fernández subliña o valor da investigación que se realiza na Facultade de Veterinaria

LUGO / LA VOZ

Fernández (Lugo, 1965) está á fronte dunha facultade na que estudan 650 alumnos e traballan uns 70 profesores. Tanto el, profesor de Sanidade Animal, coma a xente do seu equipo directivo son persoas da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que xa cursaron a carreira en Lugo, onde estes estudos se implantaron nos anos oitenta do século pasado,

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

«A agroalimentaria é a gran industria de Galicia, e non sempre se valora»