«Este ano hai certo receo cos veraneantes que veñen de fóra»

O covid adiou os bicos e as apertas, que deberán agardar a outro ano

Santiago e María Adelina viven tranquilos en Vilela, en plena Serra do Courel
Santiago e María Adelina viven tranquilos en Vilela, en plena Serra do Courel

samos / la voz

Á sombra das árbores no Val do Lóuzara Santiago e María Adelina parten leña para o inverno. Man a man, a ese ritmo tan peculiar ao que latexa o Courel. Un coche detense e báixanse as fiestras. Os dous ocupantes son un matrimonio que no seu día emigrou a Madrid e que cada ano volve á aldea de Lampazas. Noutro momento ese reencontro anual teríase adornado de bicos, de apertas, de choques de mans. Desta volta hai sorrisos a distancia, alegría por atoparse ben e bos desexos, pero todo presidido por esa barreira invisible que chegou da man do coronavirus.

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

«Este ano hai certo receo cos veraneantes que veñen de fóra»