«Dinme conta de que, a longo prazo, as ciencias non eran o que desexaba»

Elba Núñez, cun 13,72 nas probas ABAU, proxecta comezar un dobre grao de Filoloxía Inglesa e Castelán despois de cursar Ciencias no Bacharelato


ourense / la voz

Quizais a xeración do 27 e os herdeiros de Jack Kerouac teñan pouco en común, salvo a capacidade de distraer a unha rapaza que medrou escollendo materias de ciencias e agora fía o seu futuro ó mundo das letras. Elba Núñez Suárez (Ourense, 2002) deixa este ano o IES Xesús Ferro Couselo cun expediente académico case inmaculado e unha nota global de 13,72 tralas probas ABAU.

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

«Dinme conta de que, a longo prazo, as ciencias non eran o que desexaba»