Na memoria do profesor Manuel Vidal López

Xosé M. Cid

OURENSE

Alvaro Vaquero

O decano da Facultade de Educación do campus de Ourense, Xosé Manuel Cid, despídese do mestre

27 ago 2021 . Actualizado a las 17:30 h.

Naceu o 13 de setembro de 1965 e faleceu o 24 de agosto de 2021. Biólogo desde 1990, especialmente preocupado pola problemática ambiental, dedicouse ao ensino privado, compatibilizando coa docencia de profesor Asociado na Universidade de Vigo, primeiro na Escola Universitaria de Formación do Profesorado de EXB e posteriormente na Facultade de Ciencias de Educación, na que se integrou en 2001.

Coa obtención da suficiencia investigadora, en 1996, no programa «Patrimonio Natural e procesos de degradación ambiental», comezou o proceso de produción científica nesa área, converténdose nun dos grandes referentes da Educación Ambiental, non só polas publicacións elaboradas, senón tamén pola convicción coa que desenvolvía as investigacións e a súa transmisión de maneira amena ao alumnado. Esta metodoloxía, que denominamos de investigación-acción, consegue non só diagnosticar os problemas que nos afectan a nivel global e a nivel local, senón comprometerse na transformación das realidades contrarias a eses valores medioambientais previamente definidos.

Aínda así, a súa dedicación á investigación foi a tempo parcial esas primeiras décadas, o que lle permitiu madurar unha tese de doutoramento na que o coñecemento das Ciencias Naturais se combina perfectamente coa súa dimensión pedagóxica. Manolo é biólogo, pero transfórmase en pedagogo a través desta práctica renovadora e da investigación-acción, que multiplicaba a práctica renovadora coa acción do alumnado que participaba das súas ensinanzas e experimentos. De feito o título da súa tese reflicte claramente esta pretensión de abordar a ciencia de forma práctica e a través dunha pedagoxía activa, como viñan proclamando ao longo do último século os movementos de renovación pedagóxica. Así a titula: La enseñanza de las ciencias centrada en actividades prácticas de laboratorio. Un estudio de caso en la formación inicial de maestras y maestros de Educación Infantil. Forma parte así desa corrente de pedagogos utópicos, insatisfeito coas políticas ambientais, aínda que esperanzado con que a educación ambiental cambiaría as persoas desde a primeira infancia; esas persoas que logo cambiarían as políticas.