Galicia: relevo e rumbo

Gonzalo Caballero DEPUTADO DO PSDEG

OPINIÓN

PACO RODRÍGUEZ

12 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

O artigo 10 do Estatuto de Autonomía establece que corresponde ao Parlamento de Galicia elixir de entre os seus membros ao presidente da Xunta. A renuncia do presidente á metade da lexislatura implica, polo tanto, que o Parlamento elixa novo presidente nesta semana. Nun sistema parlamentario, este procedemento non só é legal, senón que outorga lexitimidade ao novo presidente. As institucións do autogoberno galego garanten así a normalidade democrática sen recorrer a novas eleccións. Haberá novo presidente con legalidade e lexitimidade, pero a clave estará no rumbo do país.

Pechan 13 anos de gobernos presididos por Alberto Núñez Feijoo nos que a dereita revalidou tres maiorías absolutas. O PP fai balance salientando a estabilidade gubernamental, así como o crecemento da renda per cápita, a baixa taxa de desemprego comparada e o ciclo exportador da economía galega. Mais outros indicadores resultan máis reveladores: mentres nos 13 anos de Feijoo a poboación ocupada caeu en Galicia en 60.000 traballadores, en España creceu en 1.000.000 de persoas. Esa é a mesma Galicia que perdeu 100.000 habitantes e na que o PIB galego pasou de ser o 5,3 % da economía española ao 4,9 %.

Feijoo deixa unha Galicia máis cativa en termos relativos, con retos evidentes no problema demográfico, o abandono do rural, a crise industrial, a saturación sanitaria, a necesidade de servizos sociais e a sustentabilidade ambiental e enerxética. Xunto ao factor estrutural de salarios e pensións relativamente máis baixas que no Estado, máis de 600.000 galegos viven en risco de pobreza e un de cada dez en pobreza extrema. A axenda para traballar por Galicia está chea de necesidades económicas, sociais e ecolóxicas.