ÚLTIMAS HORAS - BLACK DAYS -
Suscríbete 1 año con el 50% de descuento
Quiero la oferta

Galiza precisa competencias, non sedes

Iago Tabarés LIÑA ABERTA

OPINIÓN

BENITO ORDOÑEZ

16 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Dixo Confucio que hai quen cando o dedo sinala a lúa mira caro o dedo, no canto de mirar á lúa. Alén de que nos tempos que corren antes de nada sería bo coñecer quen é o dono do dedo, semella que a reflexión do pensador chinés pode ser de aplicación á proposta do presidente Pedro Sánchez sobre a descentralización das sedes de institucións. Malia que a proposta non pasou de ser unha mera reflexión, o certo é que semella que vai permitir desviar a atención, e o debate político, do realmente transcendente, o incremento do autogoberno e da capacidade de decisión das diferentes nacións do Estado, nomeadamente de Galiza.

Após 12 anos de goberno Feijoo, Galiza é a única comunidade autónoma, xunto con Murcia, que non viu incrementadas a súas competencias, algo cuxas consecuencias evidenciáronse con grande crueza durante a crise sanitaria, económica e social provocada pola covid, ou tamén na exorbitante suba do prezo da electricidade, que afecta tanto ás familias como ao noso tecido industrial, ou ante o comportamento das grandes empresas eléctricas que ven incrementar os seus beneficios a costa do noso medio ambiente, do patrimonio ou mesmo das familias galegas. Ante as situacións sinaladas a modo de exemplo, o máximo responsable do benestar das galegas alegaba a súa falla de competencia (léase incompetencia) para poder tomar solucións que lle permitiran a defensa dos galegos e galegas.

Certamente é unha verdade a medias, porén a pregunta que debemos formularmos é se mudaría algo de contar Galiza coa sede do Tribunal Constitucional ou do Tribunal de Contas. Evitaríamos o abandono rural ou a suba da electricidade de trasladarse a Santiago de Compostela, Ourense ou Lugo a sede do Observatorio Xeográfico español ou do Senado? Entendendo evidente que non, como tamén evidente é que polo feito de que o Consello Xeral do Poder Xudicial se reunise en Galiza, esta non ía contar cunha rede ferroviaria de cercanías que vertebre o interior do país ou a xestión do porto de Vigo.