Na medicina familiar non saen as contas

Susana Aldecoa TRIBUNA

OPINIÓN

28 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

A crise sanitaria en atención primaria ten dúas causas fundamentais: o envellecemento da poboación e as xubilacións de persoal. A taxa de médicos de familia en Galicia é das máis baixas de España e o déficit acrecentarase notablemente nos próximos anos debido ás xubilacións. Na actualidade hai en Galicia aproximadamente 2.500 médicos de familia, 500 nos PAC. As previsións de xubilación son dun 80 % en 15 anos, polo tanto necesitamos 138 prazas anuais só para manter o persoal durante 10 anos. Se se estimase que se xubilan un 40 % de médicos en cinco anos, segundo un informe dos colexios médicos de hai dous anos, a necesidade é de 207 incorporacións anuais. E sen ter en conta as crecentes necesidades de atención da poboación debido ao envellecemento e á multicronicidade subseguinte: soamente considerando as xubilacións.

Tras reunións con diferentes colectivos profesionais, colexios médicos e sociedades científicas a consellería comprometeu, entre outras cousas, algo crucial para coñecer a vontade real de enfrontar esta crise con medidas de calado: os incrementos orzamentarios necesarios. Presidente Feijoo, a proposta son 100 millóns para atención primaria. Non sabemos se isto compensa todo a débeda histórica, pero si sabemos que as 80 prazas para médicos de familia non resolven o problema, e pensar que o resolve é estar moi lonxe da realidade.

A esta realidade únese outro problema grave, a ausencia de bolsa de paro e a imposibilidade de formar novos médicos de familia sen tomar medidas para aumentar a capacidade docente e a promoción dos titores clínicos. A situación de pleno emprego supón un escenario cada vez máis xeneralizado: o da non cobertura das ausencias xeradas por permisos e incapacidade temporal. Vexamos: 2.500 médicos de familia supoñen 77.850 días de vacacións. Se nada se modifica, se os 100 médicos de familia anuais que formamos se destinan a cubrir as xubilacións, as referidas ausencias deberán ser totalmente cubertas polos propios profesionais na súa totalidade, por un persoal cada vez máis envellecido.