52 escritores galegos en Italia

Xesús Alonso Montero BEATUS QUI LEGIT

OPINIÓN

07 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

O libro que hoxe suscita este Beatus é merecente dos parabéns máis entusiastas de cantos se interesan polas letras galegas, nomeadamente da súa proxección exterior. Titúlase La letteratura galega. Autori e testi e foi deseñado intelectualmente na Universidade de Padova por Giovanni Borriero, profesor de Romanística e director do Centro di Studi Galeghi, quen contou coa colaboración ampla e moi eficaz de Gemma Álvarez Maneiro, lectora de Galego, no seu día, naquela universidade.

O volume recolle textos en edición bilingüe (galego-italiano) de 52 escritores, escolleitos cun criterio, fóra das nosas fronteiras, pouco discutible: os autores homenaxeados no Día das Letras Galegas entre 1963 (Rosalía de Castro) e o 2012 (Valentín Paz-Andrade). Son, en realidade, 52 autores, non 50, pois en 1998 o día foi dedicado a tres poetas, aos tres trobadores da ría de Vigo do século XIII (Martín Codax, Mendiño, Johan de Cangas).