Gandeiro e veterinario de 27 anos de Sarria: «Antes un quedaba na granxa por non valer; agora somos universitarios»

Aproveitou o seu Traballo de Fin de Grao para mellorar a súa gandaría

David ten a súa gandaría en Manán, unha aldea de Sarria, onde traballa de veterinario en 90 granxas
David ten a súa gandaría en Manán, unha aldea de Sarria, onde traballa de veterinario en 90 granxas

SARRIA / LA VOZ

Cando un remata os estudos, atópase ante un mar de posibilidades e, sobre todo, de incertezas. Non foi o caso de David, que sempre tivo claro que a súa formación era un trámite a compaxinar co que de verdade quería: estar á fronte da súa explotación familiar. Estudou Veterinaria en Lugo e, dende que acabou aos 23 anos, comezou a traballar de veterinario na Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Sarria, coa que asesora 90 granxas. Para David, o máis importante non é o traballo en si, senón que lle permita ocuparse á vez da súa gandaría, de 105 cabezas. Este sarriao estudou a mellora da súa explotación no Traballo Fin de Grao (TFG) e así conseguiu incrementar a súa produción. É un exemplo das novas xeracións de gandeiros: teñen formación especializada e así conseguen progresar no sector primario.

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

Gandeiro e veterinario de 27 anos de Sarria: «Antes un quedaba na granxa por non valer; agora somos universitarios»