«Sogama é boa para toda Galicia»

ramón rivera CARBALLO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

Defende o labor da planta medioambiental e a construción doutra no sur do país

11 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Luís Lamas Novo (Lugo, 1971) leva tres anos á fronte da Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), onde seguen poñendo en funcionamento «novas iniciativas no eido da educación ambiental».

-Os concellos débenlles 24 millóns ¿Como lles afecta a crise?

-A parte positiva da crise é que se está reducindo a xeración de residuos. Do 2010 ao 2011 entrou en Sogama un 2,2 % menos de lixo. A parte negativa é o prezo da enerxía eléctrica e que os concellos retrasan o pagamento. Deben priorizar gastos, pero tamén hai que dicirlle á xente que o tratamento de residuos custa moitos cartos e os servizos hai que cobralos. Os cidadáns temos que pagar o que verdadeiramente custa.

-¿Vai haber recortes?

-Si, pero a nosa marxe de manobra é moi escasa. A maioría dos contratos de explotación das plantas son a longo prazo e o seu custe vén dado nunha grande medida polo persoal. Temos un persoal sobredimensionado, con salarios elevados, con condicións laborais moi boas e que ten un custe fixo moi alto. Polo tanto, as nosas posibilidades de recortar son mínimas.