Debate sobre a lingua materna

Jesús Garrido

LA VOZ DE LA ESCUELA

A Unesco traballa para preservar as diferenzas de culturas e idiomas que fomentan a tolerancia
A Unesco traballa para preservar as diferenzas de culturas e idiomas que fomentan a tolerancia K.W. Barrett

O tema ten grande importancia en por si, especialmente nos países ou rexións nas que a comunicación entre profesores e alumnos ten unha dobre canle comunicativa: familiar e colexial. A este interese e importancia únese o feito de que as Nacións Unidas propuxeron que o 2019 sexa o Ano Internacional das Linguas Indíxenas, cuxo tema e programa presentamos na edición de La Voz de la Escuela do pasado 9 de xaneiro. Un excelente tema para o diálogo e o debate, cuxos datos iniciais sobre a súa valente historia e desenvolvemento presentamos en primeira páxina. Animádesvos a organizar un debate en clase? A continuación facilitámosvos datos, logros e dúbidas para empezar a dialogar. Palabra que si.

20 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

 

1. DATOS

 

Algúns datos sobre o Día Internacional da Lingua Materna:

  • En todo o mundo, os idiomas máis falados por nativos e non nativos son: inglés, español e mandarín.
  • Os cinco idiomas do mundo máis difíciles de aprender para un falante de inglés son o árabe, o cantonés, o mandarín, o xaponés e o coreano.
  • No 2019, o número de idiomas falados coñecidos é de 7.097. Ao redor dun terzo están en perigo e teñen menos de mil falantes.
  • O tema do Día Internacional da Lingua Materna 2019 é: as linguas indíxenas son importantes para o desenvolvemento, a consolidación da paz e a reconciliación.

 

 

2. LOGROS

 

Todas as nacións teñen algúns logros dos que poden sentirse orgullosas. «O noso día da lingua é o noso evento e logro nacional. Pero o motivo de orgullo para nós é que esta data cruzou a nosa fronteira nacional e tense universalizado». Así falan os que padeceron a loita polo seu idioma no chamado Día dos Mártires en Bangladesh.

  • «O Día Internacional da Lingua Materna é o recoñecemento do noso movemento lingüístico e os sacrificios heroicos dos mártires da lingua por parte da comunidade internacional. Agora, despois do recoñecemento, o noso día do idioma obsérvase a nivel mundial como o Día Internacional da Lingua Materna».
  • É posible establecer algún contacto con escolas de Bangladesh? Por que non? A ver se apareces nestas páxinas calquera día. Ánimo!

 

 

3. DIVERSIDADE CULTURAL  E LINGÜÍSTICA

 

A Unesco cre na importancia da diversidade cultural e lingüística para as sociedades sostibles. No marco do seu mandato en prol da paz, traballa para preservar as diferenzas de culturas e idiomas que fomentan a tolerancia e o respecto aos demais. A diversidade lingüística atópase cada vez máis ameazada, cun maior número de linguas que desaparecen. Cada dúas semanas, como media, desaparece unha lingua, levando todo un patrimonio cultural e intelectual.

  • Como explicamos esa relación entre lingua materna e tolerancia e respecto dos demais?

 

 

4. EDUCACIÓN PLURILINGÜE

 

Non obstante, grazas á comprensión da importancia que teñen as linguas maternas, alcanzáronse logros en materia de educación plurilingüe baseada nesta orixe materna, en particular desde os primeiros estudos e o compromiso cada vez maior de que evolucionen na esfera pública.

As sociedades multilingües e multiculturais existen a través das súas linguas, que transmiten os coñecementos e as culturas tradicionais de xeito sostible.

 

5. A RIQUEZA DA LINGUA  MATERNA

 

O uso das linguas maternas no marco dun enfoque plurilingüe é un compoñente esencial da educación de calidade, que é a base para empoderar as mulleres e os homes e as súas sociedades. Debemos recoñecer e promover este potencial das linguas para non deixar a ninguén atrasado e construír un futuro máis xusto e sostible para todos, como se recolle nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Os idiomas, coa súa complexa imbricación na identidade, a comunicación, a integración social, a educación e o desenvolvemento, son factores de importancia estratéxica para as persoas e para todo o planeta.

  • Que slogan porías para defender ou debater no teu grupo?

 

 

6. PERIGO DE EXTINCIÓN

 

Con todo, por mor dos procesos de globalización, pesa sobre as linguas unha ameaza cada vez maior de extinción. Algunhas xa están a desaparecer completamente. Coa morte dos idiomas mingua tamén a rica trama da diversidade cultural. Pérdense posibilidades, tradicións, recordos, modalidades únicas de pensamento e expresión; recursos valiosos e necesarios para lograr un futuro mellor.

Polo menos o 43 % das 7.000 linguas que se estima que se falan no mundo están en perigo de extinción. Tan só uns poucos centenares de idiomas terán o privilexio de incorporarse aos sistemas educativos e ao dominio público, e menos dun centenar utilízanse no mundo dixital.

Como media, cada dúas semanas, unha lingua desaparece, levando consigo todo un patrimonio cultural e intelectual.

  • Estamos nesa estatística? Que che parece? Cal é o problema?

 

 

7. COMPROMISO INTERNACIONAL

 

A diversidade cultural e o diálogo intercultural, o fomento da educación para todos e a creación das sociedades do coñecemento son factores fundamentais para a subsistencia das linguas. Pero eses labores non son posibles sen un amplo compromiso internacional orientado a promover o plurilingüismo e a diversidade idiomática, o que inclúe a preservación das linguas en perigo de desaparición.

Desde o ano 2002, obsérvase o Día Internacional da Lingua Materna co obxectivo de promover o multilingüismo e a diversidade cultural.

  • Que suxerides no grupo, como mantela no colexio, na vida de todos os días?