Noces que salvan montes do asedio do eucalipto

Hai uns anos, o biólogo Álvaro Barros comprou dúas fincas con nogueiras vellas que sobrevivían «ao deserto verde», e agora vende as noces para seguir protexendo terras produtivas


SAN SADURNIÑO / LA VOZ

«Son ecoloxista e rabio cando vexo zonas de monte que antigamente eran moi produtivas e agora están ocupadas polos eucaliptos». As intencións de Álvaro Barros (A Coruña, 42 anos) parecen claras logo desta breve presentación. Este biólogo autónomo leva 13 anos vivindo na parroquia de Ferreira, en San Sadurniño, na casa dos seus avós paternos, xa falecidos. Hai varios anos comprou dúas parcelas desas que quedan «abandonadas no medio das plantacións de eucaliptos». «Resistían algunhas nogueiras moi vellas e intento dar exemplo conservando esas froiteiras, e a froita que dan véndoa, a pequena escala, nuns paquetiños de papel de estraza», relata.

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

Noces que salvan montes do asedio do eucalipto