Sete definicións en busca da biodiversidade

Jesús Garrido

FAI GALICIA VERDE

Instalacións dunha empresa galega de biotecnoloxía aplicada ao cultivo sostible de cogomelos
Instalacións dunha empresa galega de biotecnoloxía aplicada ao cultivo sostible de cogomelos RAMON LEIRO

Presentamos definicións ofrecidas polo Convenio das Nacións Unidas sobre Biodiversidade en 1992 e buscamos a continuación noticias do xornal que demostran a urxencia e actualidade que ofrece aos profesores e alumnos o traballo na aula dun tema tan importante e urxente para beneficio de todos.

22 may 2019 . Actualizado a las 10:41 h.

 Por biodiversidade ou diversidade biolóxica enténdese a variabilidade de organismos vivos de calquera fonte, incluídos os ecosistemas terrestres e mariños e outros ecosistemas acuáticos e os complexos ecolóxicos dos que forman parte. 

- Ecosistema: un complexo dinámico de comunidades vexetais, animais e de microorganismos e o seu medio non vivente que interactúan como unha unidade funcional.

- Hábitat: o lugar ou tipo de ambiente no que existen naturalmente un organismo ou unha poboación.

- Material xenético: todo material de orixe vexetal, animal, microbiana ou doutro tipo que conteña unidades funcionais da herdanza.