CC. OO. achaca a la alcaldesa de Forcarei situaciones de acoso laboral hacia los trabajadores municipales

La Voz A ESTRADA / LA VOZ

DEZA

17 mar 2023 . Actualizado a las 21:36 h.

José Luis García Pedrosa, de Comisiones Obreras (CC. OO.) traslada las quejas «da maior parte da plantilla do Concello de Forcarei» por la situación laboral, tras una reunión mantenida fuera de las dependencias municipales. Señala que «hai unhas actuacións focalizadas na alcaldesa que non se poden seguir mantendo máis» y que considera «poderían ser constitutivas de delito porque está facendo usurpacións de funcións que son propias de empregados públicos e iso está contemplado como delito no Código Penal».

Pedrosa señala que «é ela a quen administra o programa de expedientes municipais Xestiona sen que iso sexa a competencia. Unha cousa é ter acceso aos expedientes, e outra é administrar o programa; asume a propia alcaldesa tarefas administrativas con tramitación e resolución de expedientes, e non o pode facer. En cuestións de Contabilidade da ordes sen que tampouco sexa competencia propiamente dela senón do funcionario que corresponde». Añade que «utiliza unha práctica para darlle apariencia de legalidade en determinadas cuestións. Cando hai informes contrarios dos técnicos municipais solicita asesorías externas para que realicen informes».

En cuanto a la organización del trabajo, García Pedrosa apunta que «ordea a tramitación de expedientes a calquera traballador sen ter en conta as funcións propias do posto de traballo, ademais ponteando aos responsables do servizos: a secretaria interventora, o xefe de obras e da ordes que son incompatibles co procedemento legal ou de difícil cumprimento, en canto aos prazos para cumprir». Se queja de que «non existe organización do traballo e realiza unha culpabilización pública dos traballadores respecto a paralización dos expedientes para xustificar o retraso nos pagos de facturas ou na tramitación das axudas».

Acusa a la alcaldesa de tener «un trato irrespetuoso» hacia los trabajadores municipales «dándose unha situación de presión e acoso laboral» y añade que se dan «ameazas abertas aos traballadores». El representante de Comisiones Obreras señala que la alcaldesa «está cometendo o erro de que moitas desas ordes de traballo e con ese tono dánse por e-mail ou por WhatsApp cun tono prepotente e dando esas ordes a calquera hora do día e da noite e calquera día da semana, algunhas se dan de noite ou en fin de semana».

Prácticas documentadas

García Pedrosa dice que la regidora quiere «ter un control total e absoluto do persoal do concello e chegou a ameazar con quitar as portas dos despachos». Añade que «denega tanto permisos por asuntos propios como vacacións sen ningún tipo de xustificación» y «discrimina ao persoal nos procesos de oposición» señalando que «noutros concellos cando van se lles pagan as dietas e ao de Forcarei non se lle paga, e incluso se teñen dado situacións de intentos de control dos traballadores do Concello fora do concello e fora da súa xornada laboral».

La situación, asegura García Pedrosa, está provocando muchas crisis de ansiedad e incluso bajas entre el personal «que non pode aguantar esta presión». Afirma que «ou hai un cese destas actuacións ou a decisión é tomar medidas de tipo legal porque entendemos que hai materia máis que suficiente para actuar, tanto en cuestións que poderían ser constitutivas de delito, e outras de acoso laboral que a propia alcaldesa coas súas practicas se encarga de documentar». Añade que lo que quieren es respeto, no judicializar. El Concello cuenta con 5 funcionarios y unos 15 laborales. Informada de estas acusaciones, la alcaldesa de Forcarei declinó ayer realizar ningún tipo de declaración al respecto.