Los partidos en la ciudad deportiva de A Torre, a puerta cerrada

La Voz

DEPORTES

Marcos Míguez

A primera hora de la tarde se produjeron aglomeraciones de familiares que esperaban la salida de sus hijos en las puertas del recinto

17 abr 2021 . Actualizado a las 19:53 h.

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación de Fútbol Aficionado (AFAC) acordaron la prohibición del acceso del público a loa partidos que se disputen en los campos de la ciudad deportiva de A Torre. «A situación epidemiolóxica provocada pola pandemia de covid-19 esíxenos a maior rigorosidade á hora de cumprir e facer cumprir as normas fixadas pola Xunta de Galicia e os protocolos do propio concello. Como institución, velamos e responsabilizámonos do cumprimento das normas. No Diario Oficial de Galicia do mércores, 17 de marzo de 2021, no artigo 3.21 especifícase que se permitirá a celebración de  competicións deportivas con público sempre e cando este permaneza sentado e garde a distancia mínima de seguridade de metro e medio nas catro direccións. Non todos os campos de fútbol da Torre teñen bancada», argumenta el concello.

El anuncio se produce solo unas horas después de que se registrasen intensas aglomeraciones de familiares a las puertas del recinto. Los adultos esperaban la salida de los jóvenes jugadores tras las celebración de los encuentros, pero la confluencia de numerosas personas en un espacio reducido despertó la preocupación de los ciudadanos que pasaban por A Torre en ese momento.

«Ademais, o protocolo de uso das instalacións deportivas municipais da Coruña determina, como o resto de protocolos, que lle corresponde a cada entidade deportiva o control de acceso do público e esixe que cada club nomee unha persoa que exerza as funcións de coordinador/a Covid-19. Recoméndase que esa persoa non sexa o adestrador ou a adestradora. Esta persoa encárgase de que se cumpran todas as medidas de protección da saúde establecidas no protocolo, entre elas levar un rexistro das persoas autorizadas a acceder ás instalacións. O protocolo di no seu artigo 5.9 que se a entidade non pode garantir o control de acceso, non estará permitida a entrada mais que dos e das deportistas, corpo técnico, directiva e, no seu caso, medios de comunicación. A maioría dos clubs de fútbol non dispón de recursos humanos suficientes para atender esta esixencia, necesaria para seguir a  razabilidade de posibles infeccións», añade.