Presentan 181 recursos contra la autorización del parque eólico de As Encrobas

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARRAL

Mámoa en el monte Xalo, de la comunidad de montes de Castelo
Mámoa en el monte Xalo, de la comunidad de montes de Castelo Dolores Vázquez

Los afectados, a través de la Asociación Salvemos O Val de Barcia e o Monte Xalo, reclaman la «suspensión cautelar urxente» de la resolución dictada por la Xunta

13 jul 2023 . Actualizado a las 14:01 h.

El 17 de abril la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, concedió permiso y autorización administrativa para la construcción del parque eólico As Encrobas, que iría ubicado en los concellos de Carral, Cerceda y Ordes, iniciativa promovida por Naturgy Renovables, S.L.U.

La Asociación Salvemos O Val de Barcia e o Monte Xalo efectuó charlas informativas para explicar la situación del proyecto. Los vecinos de las parroquias más afectadas por la instalación de cuatro aerogeneradores que incluye este parque pudieron firmar los recursos de alzada en contra de esta iniciativa. Finalmente, según el colectivo de afectados, se presentaron «181 recursos de alzada». Los argumentos esgrimidos son que se produce una «merma de valor das propiedades, un dano irreversible á paisaxe e ao entorno, e os graves efectos que este parque suporá para a saúde» de las personas que residen en el entorno en el que se prevé levantar este parque eólico.

«No recurso de alzada denúncianse os defectos de tramitación do expediente do proxecto do parque eólico das Encrobas pola omisión do trámite de posta ao dispor das Administracións afectadas e das persoas interesadas dos informes preceptivos que resultan relevantes para os efectos da decisión sobre a execución do proxecto e incorrer o órgano substantivo na vulneración dos dereitos constitucionais de participación que asisten», apuntaron desde la entidad vecinal, donde añadieron: «Reclámase a evidente fragmentación fraudulenta dun parque eólico de maior dimensión posto que o parque As Encrobas está vinculado ao parque eólico Meirama, xa que comparten a mesma subestación eléctrica e as instalacións de conexión e transporte».

Para la Asociación Salvemos O Val de Barcia e o Monte Xalo, «demóstrase á afección severa ao benestar e á saúde das familias dos núcleos e vivendas próximas ao parque. A poboación verase afectada polo ruído xerado polos muíños e o efecto de parpadeo de sombras dos mesmos. Constátase que, ao menos nos núcleos Paiolante-Salgueiros (Carral), Xontes (Carral), Juntes (Carral), Pontoxo (Cerceda) aprécianse distancias aproximadas de 500 metros aos aeroxeneradores, e outros tres encóntranse a unha distancia duns mil metros (Paradela Esperante-La iglesia (Carral), A Horta do Conde (Carral), e Vilasuso (Carral)».

Los vecinos han mostrado su rechazo social a la implantación de parques eólicos no Concello de Carral «polo seu impacto negativo na economía local, na saúde, no medio ambiente e na calidade de vida. As afeccións ecolóxicas, visuais e paisaxísticas prevense severas e irreversibles. A afección a especies catalogadas como vulnerables e en perigo de extinción tamén se prevé severa, ao igual que os hábitats prioritarios e de interese comunitario».

Por todo ello, los afectados reclaman a través de estos recursos la «suspensión cautelar urxente» de la resolución dictada por la Xunta.