Evencio Ferrero: «Ségueme asombrando que Carballo contrate máis que Ourense»

Santiago Garrido Rial
s. g. rial CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO MUNICIPIO

BASILIO BELLO

O ECUADOR DO MANDATO | O rexedor de Carballo destaca a capacidade inversora malia os altos gastos por covid

23 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Evencio Ferrero ten 65 anos e leva xa 18 como alcalde de Carballo, dende o 2003, con maioría absoluta por segundo mandato consecutivo, tras un tripartito, un bipartito e un goberno con minoría en solitario, polo BNG. Leva como concelleiro de xeito ininterrompido dende 1979: non queda xa ninguén así na Costa da Morte (e non moitos en Galicia).

-Como cualifica este primeiro ecuador do actual mandato?

-Continúase coa transformación de Carballo. É un compromiso que se tiña co electorado, e elección tras elección o grupo de goberno sae reforzado, precisamente polas políticas de transformación urbana e de servizos no rural. Nestes dous últimos anos fíxose un esforzo moi grande no ciclo integral da auga, no que se segue a traballar e a investir, e hai tamén servizos que se poñen en marcha, E conseguimos, por fin, tras moitos anos, dar un gran paso nas nosas liñas de traballo. A estratexia do goberno municipal era traballar sobre cinco eixes: a ampliación do polígono industrial, a circunvalación, o abastecemento de auga á costa, o plan de inundabilidade e o das travesías urbanas. Destes cinco eixes, nestes últimos meses, déuselle un impulso a catro deles. O abastecemento á costa con investimento municipal con axuda da Deputación, o convenio asinado con Augas para corrixir todos os problemas que hai coa inundabilidade no centro ao paso do Anllóns, un convenio moi necesario. Con moito retraso, a preocupación permanente do polígono e a circunvalación.

-É obvio que o covid afectou moitísimo, xa o ano pasado. En que sentido máis?

-Moitísimo. En investimento en covid, o ano pasado estivemos nuns dous millóns de euros. Se se conta o bono dos 30 euros, o PEL coa Deputación, e o resto de gastos para adecuar á normativa covid. E agora axudas á hostalaría en acordo coa Xunta. Diñeiro que hai que retraer doutros gastos, sobre todo o investimento, e aínda así, Carballo segue sendo un dos concellos galegos con máis capacidade inversora. Polo tanto, máis capacidade para transformar.

-Non sería este o momento de gastar todo o remanente, xa que por fin se pode?

-Nós xa fixemos unha incorporación o ano pasado sobre tres millóns. Neste pleno irá outra sobre outros tres, e hai que ter moi en conta que a situación económica do Concello é moi boa, pero ese remanente permite atender a novos investimentos, como os fondos europeos, xa que despois tardarase dous anos en recibir a subvención. O Cicl-Ando xa está en marcha e tamén agardamos que en breve se saque a resolución sobre a mellora dos edificios públicos no plan de sustentabilidade. Se non dispoñemos de tesourería suficiente habería problemas serios para afrontar este gasto, porque nestes fondos europeos é obrigado facer primeiro a certificación do gasto, materializalo, pagalo, e dous anos despois é cando chegan os cartos. por iso sempre, cun criterio de prudencia, e en coordinación cos servizos económicos, queremos ter esa marxe para seguir pagando puntualmente a provedores, que non haxa demoras nos pagos de certificacións, e teñamos tesourería que permita afrontar novos investimentos.

-Daquela non vai ser o momento de facer unha gran inversión. Unha zona deportiva, por exemplo, que levaban no programa.

-Estamos de acordo que sería unha das cuestións a abordar, pero incorporar remanentes ten que ser para materializar no exercicio económico presente, ou como moi tarde no seguinte. Así que esa planificación dunha gran infraestrutura deportiva, ou un gran espazo sociocultural, necesitaría máis tempo. É algo que está aí, hai que camiñar cara iso, e precisamos tamén un gran edificio para as necesidades sociais.

-No sitio das vivendas da Vázquez de Parga, xa se comentou varias veces. Cando vai estar?

-Estamos traballando niso. Mentres non teñamos o plan dese ámbito desenvolvido (o PERI), un documento urbanístico, non se pode empezar xa coa proposta construtiva. Xa hai esbozos de como podería ser, e espero que en poucos meses vexamos que o procedemento urbanístico está completo para poder facer o edificio, e saibamos que se necesita tanto diñeiro, que van ser varios millóns de euros.