Plumas con mando | O remanente de tesourería na pandemia

belén lendoiro esmorís

CARBALLO MUNICIPIO

Belén Lendoiro Esmorís
Belén Lendoiro Esmorís Jose Manuel Casal

O seu uso debe servir para apoiar sectores danados e para executar novos proxectos. Escribe Belén Lendoiro Esmorís, concelleira de Facenda en Carballo

18 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

O orzamento anual dos concellos é unha previsión de ingresos e unha planificación de gastos que mostran as liñas políticas do goberno, pero a medida real dos ingresos obtidos e dos gastos realizados ao cabo do exercicio é a liquidación, que, ademais de determinar se houbo superávit ou déficit, proporciona o remanente de tesourería, do que tanto se está a falar nos últimos tempos. O remanente é unha magnitude que reflicte a liquidez a curto prazo que ten acumulada o Concello. É un expoñente claro da saúde financeira da entidade, porque permite coñecer, mellor que calquera outro indicador, a solvencia económica para facer fronte ás débedas cos recursos a curto prazo.

Seguindo as directrices económicas da Unión Europea que limitan ao gasto público, no 2011 modificouse a Constitución e ao ano seguinte desenvolveuse a Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, que obrigaba ás Administracións ao cumprimento da estabilidade (ter equilibrio ou superávit) e da denominada regra do gasto (o gasto non podía aumentar por riba da taxa de crecemento do PIB), e que ademais limitaba o uso do remanente, priorizando o pago da débeda e permitindo unicamente o uso do superávit, sempre co límite da regra de gasto.

A crise sanitaria

O contexto de crise sanitaria provocada pola pandemia global de covid-19 determinou a suspensión das regras fiscais para os anos 2020 e 2021 e permitiu que os concellos poidan usar non só o superávit, senón tamén o seu remanente para facer fronte a esta situación tan excepcional que estamos a vivir. Isto dá un respiro ás Administracións.