Elena María Calo: «A verdadeira integración trabállase coa adhesión intercultural»

amelia ferreiroa LALÍN / LA VOZ

PORTO DO SON

Miguel Souto

A aprendizaxe dos idiomas e a inserción laboral son algunhas demandas que canaliza

01 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

É. Educadora Social. Traballa no campo da inclusión e integración social.

Traballou. Nunha residencia xeriátrica durante trece anos, programando actividades de tempo libre. Exerceu tamén como responsable de animación sociocultural na área de Cultura do Concello de Noia.

Malia a que a súa actividade laboral estivo vencellada ata hai pouco tempo ao terreo da animación sociocultural, a educadora social Elena María Calo Pouso (Porto do Son, A Coruña) está na actualidade no Servizo de Atención ás Migracións (SAMI) do Concello de Lalín; en calidade de Integradora Social.

-Que é a área de Integración Social?

-A área de Integración Social do Servizo de Atención ás Migracións é a que se ocupa de apoiar de forma directa a integración da poboación de inmigrantes a través da información, mediación e asesoramento no terreo social, laboral e en actividades de participación comunitaria. As intervencións que facemos son case sempre presenciais, aínda que tamén as realizamos por vía telefónica segundo as necesidades que nos prantexan os usuarios.

-Cal é o volume actual de inmigrantes no municipio?

-En Lalín, por nacionalidade, os arxelinos son os que ocupan o maior volume no censo de estranxeiros. O segundo posto correspóndelle ás persoas do país veciño: os portugueses, e logo temos rumanos e marroquís. É importante destacar o aumento que se está contabilizando de persoas procedentes de sudamérica: países como Venezuela, Brasil e Colombia. En concreto os venezolanos manifestan literalmente que «escapan» do seu país pola situación política e pola falta de acceso a recursos básicos e necesarios como son os medicamentos.

-Que rol protagonizades?

-O noso rol é máis que de profesionais do social; de persoal de apoio e acompañamento en todo tipo de trámites, dúbidas que van prantexando os inmigrantes e axudar en todas as inquietudes que teñen os usuarios.

-As inquietudes dos inmigrantes, independentemente do seu país de orixe, son as mesmas?

-En termos xerais todos e todas buscan un emprego ou mellorar a súa situación económica e laboral. Nese sentido traballamos moito dende o Servizo de Atención ás Migracións, dende a óptica da orientación e o axuste de expectativas xa que en moitos casos nos atopamos que descoñecen cal é a realidade social e laboral na nosa comunidade. Insistimos moito na aprendizaxe do idioma como paso previo a calquera outra actuación.

-Existe unha relación armoniosa entre inmigrante e lalinense ou pálpase certo rexeitamento?

-No eido da convivencia non apreciamos sinais de discrimación xeneralizada. O que sí hai é un illamento condicionado pola barreira idiomática. Si ben é certo que unha minoría sente rexeitamento, xenefobia ou racismo. Persoalmente entendo que a verdadeira integración trabállase coa adhesión intercultural, é dicir; nas relacións positivas coas diferentes culturas e traballando dende actividades de participación inclusiva e non segregatoria ou asistencialista.