Viveiro activa los descuentos en la basura para hosteleros que tuvieron que cerrar en febrero

La Voz VIVEIRO / LA VOZ

VIVEIRO

XAIME RAMALLAL

El Concello informa del procedimiento

09 may 2021 . Actualizado a las 18:12 h.

Desde el Concello de Viveiro anunciaron que están activos los descuentos en la tasa de recogida de basura para los negocios de hostelería afectados por el cierre de febrero, como una medida más para paliar los efectos de la crisis del covid-19. «Poderán beneficiarse desta axuda aqueles negocios que se viran afectados polo peche temporal da hostalería no período entre o 27 de xaneiro e o 25 de febreiro», explican desde el Concello, que informa del procedimiento para solicitar la devolución-compensación: «A solicitude debe realizarse presentando o modelo normalizado que poderá recollerse na oficina do rexistro ou descargarse a través da web municipal. Aos efectos de aplicación nos próximos trimestres recoméndase a presentación de solicitudes antes do 31 de maio. Xunto coa solicitude, debe achegarse documento de alta no IAE e declaración responsable relativa ao peche do establecemento no período referenciado. Esta declaración responsable debe presentarse segundo o modelo facilitado ao efecto tanto no rexistro como na web».

Explican que «a devolución-compensación dos importes correspondentes polo peche temporal referido aplicaranse en próximos trimestres». Recuerdan que «a Xunta estableceu unha exención do pagamento do canon da auga para os consumos correspondentes aos períodos de facturación entre o 5 de novembro e a data en que se levante a declaración da situación de emerxencia sanitaria».