Buzos y arqueólogos indagan si el pecio descubierto en Ribadeo es del siglo XVI

Junto al barco de madera, hundido cerca del Puente de los Santos, hay abundante cerámica


Buzos de la Armada, con el arqueólogo Miguel San Claudio (descubridor del galeón hundido en la ría, frente a la escollera), acompañados por miembros del Centro de Actividades Subacuáticas Costa de Lugo se sumergirán esta mañana en la ría de Ribadeo para inspeccionar el pecio de madera descubierto por estos últimos semanas atrás junto al Puente de los Santos y verificar si, como parece apuntar a tenor de las fotografías de las ánforas, cerámicas y maderas que el CAS Costa de Lugo sacó y trasladó a Patrimonio, se trata de una embarcación que podría datarse en torno al siglo XVI.

Está previsto que todo el equipo que participará en esta operación se reúna en el muelle de Porcillán sobre las 10.00 horas. Allí estará también Roberto Pena, subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, del Servizo de Arqueoloxía de la Consellería de Cultura.

Según explicó ayer la Xunta a través de una nota de prensa, «a actuación realízase co obxectivo de inventarialo para a súa protección e recoller os materiais arqueolóxicos soltos, susceptibles de espolio. Esta actuación realízase como parte dun programa de estudios sistemáticos da costa galega realizados pola Consellería de Cultura á fin de elaborar o inventario do patrimonio mergullado, para o seu coñecemento e protección efectiva».

«Nestes estudios, de acordo coa Convención sobre a Protección do Patrimonio Cultural subacuático, utilízanse sobre todo técnicas e métodos de exploración non destrutivos, como é a realización de prospeccións visuais e xeofísicas. Neles considérase a conservación in situ do patrimonio cultural subacuático como a opción prioritaria para a súa protección. Tan só baixo determinadas circunstancias e valorada a súa necesidade, como é o perigo de espolio dalgún obxecto de interese, lévase a cabo a extracción e recuperación deste material, garantindo en todo caso a súa posterior conservación», añade la Xunta.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, no fue informado desde la Xunta de Galicia de este hallazgo. El regidor lamentó que no se tuviese ese detalle: «Sen ánimo de polemizar, penso que non é o máis normal que o alcalde dun Concello se decate dun achago de estas características polos medios de comunicación, con independencia do valor que poida ter. Penso que non costa tanto descolgar o teléfono e facer unha chamada ao alcalde. Iso sen entrar no tema de que supoño que farán o de sempre: coller os restos que haxa e levalos. Mañá tratarei de ir polo porto para enterarme do que hai», manifestó el regidor ribadense.

Votación
11 votos

Buzos y arqueólogos indagan si el pecio descubierto en Ribadeo es del siglo XVI