Ellos hacen el Camino antes de andar

ESTOS CHICOS TIENEN SU PROPIO CAMINO... Más que nada porque se han creado una aplicación a medida con los datos que les parecían de interés para tener de referencia: taxis, farmacias, pero también dónde hay más o menos cuesta, que eso sí que es importante en el de Santiago.

Fotos: Efectos de los terremotos de hace 20 años.Dous galegos, Manuel Rial e Francisco Castro, irán a Washington a restaurar o Capitolio. Quedamos só coa a noticia ou a incorporamos ao desenvolvemento persoal do alumno?
Dous galegos, Manuel Rial e Francisco Castro, irán a Washington a restaurar o Capitolio. Quedamos só coa a noticia ou a incorporamos ao desenvolvemento persoal do alumno?

As noticias, dentro dos exames

Non publicamos en primeira páxina un título que induza directamente a que deba existir un exame de noticias importantes, o cal, talvez, non estaría mal de todo. En cambio, insistimos en que, dentro dos diversos temas sociais, matemáticos, xeográficos, históricos, ambientais? que entran nos exames clásicos, figuren tamén e sempre algunhas preguntas que definen, adornan, motivan, exaltan, concretan, valoran, actualizan os xa tradicionais coñecementos que os alumnos teñen das materias, áreas e disciplinas que estudan.