Así fue el cocido del Baíñas ¡mira las imágenes!

Dun lugar de Salto e da Costa da Morte

EN PRIMEIRA PERSOA | ESCRIBE ROSA SÁNCHEZ | «(...) Cando temos fillos, preocupámonos polo seu futuro. Queremos deixarlles algo ao que poidan agarrarse, un entorno no que se desenvolvan como persoas e no que vivan dignamente. E o rural é un excelente espazo para establecerse. Non entanto, parece que algunhas decisións tomadas nos despachos de urbanitas (...) son paus nas rodas (...)»