Secciones

Tu edición

Sobre nenas, nenos e comedores en Secundaria

La Voz de Galicia

A idea de educacin como ben moi valorado, decisivo para determinar a vida das persoas e o benestar da sociedade, compartida por todos os sectores e capas sociais, desde todos os mbitos ideolxicos.A educacin un dereito que ten que ter validez universal, dicir, que todas as persoas poidan gozalo en cada un dos niveis educativos. E a educacin pblica, financiada cos recursos pblicos orzamentados polas administracins, a nica capaz de garantir que o dereito educacin sexa unha realidade.

Pero cando falamos de educacin, non podemos cinguila instrucin no currculo escolar. Hai elementos que conforman a oferta educativa dos centros de ensino, que hoxe en da son algo comn e incuestionable na educacin en toda Europa.

Teads fallback - Discover inRead by Teads!

Un deses elementos son os chamados pola Consellera de educacin “Servizos educativos complementarios”, que inclen, fundamentalmente, o transporte e o comedor escolar.Ningun cuestiona a necesidade de comedor escolar como servizo educativo que permite a conciliacin familiar na sociedade actual. O que comezou sendo unha oferta espordica hai poucos anos nos centros educativos pblicos na cidade, hoxe unha realidade que atende un nmero importante de nenas e nenos dos colexios de Pontevedra.

Un aspecto fundamental da existencia dos comedores escolares son as axudas que reciben as nenas e nenos das familias mis desfavorecidas, aos que lles garanten, polo menos, unha comida diaria en condicins axeitadas.Non nada novo todo o anteriormente exposto. cabal, ningun o dubida.A pregunta por qu as nenas e nenos dos centros pblicos da cidade, ao chegar aos 12 anos de idade e ao cambiar de etapa educativa, perden ese dereito que ningun cuestiona.

A FANPA Pontevedra solicitou a apertura dun comedor escolar nun IES da cidade, solicitude que foi rexeitada. Non se me ocorre ningn argumento que o xustifique. Todo o anteriormente exposto segue a ter validez. Como a ten a oferta existente de comedor escolar para as nenas e nenos a partir de 12 anos que cursan a ESO en centros privados.

Hai exemplos de comedores funcionando en IES en Galicia e noutras comunidades. Hai concellos, como recentemente o de Avils, nos que a propia concellara de educacin ven de implementar o servizo para suplir as carencias da administracin autonmica.

As administracins pblicas teen que garantir esa universalidade da educacin da que antes falaba, o dereito de todas en todos os mbitos, includa a conciliacin da vida persoal, familiar e laboral. E deben apoiar todas as iniciativas que se leven a cabo nesta lia.As nenas e nenos que cursan a etapa obrigatoria de ESO na escola pblica son nenas e nenos cos mesmos dereitos que na escola privada.

Asegurmonos, desde as administracins pblicas, que os teen

Tags: Pontevedra ciudad Consellera de Educacin Conciliacin Transporte
Ver Comentarios