Secciones

Tu edición

Agradecementos a socorristas de Altar

La Voz de Galicia

Vivimos actualmente nunha sociedade dominada polo interese, a avaricia, a envexa, a prepotencia, a presuncin, a aparencia, a inxustiza, a corrupcin… e outros infinitos e diversos males. Non se pensa noutra cousa que no beneficio propio a costa do que e de quen sexa, o que menos importa son as nefastas consecuencias que este tipo de males trasladan inmensa maiora da cidadana; desde logo parece que a evolucin do ser humano se torna en regresin e degradacin, xa d a impresin de que valores coma o altrusmo, a responsabilidade e a honradez quedaran practicamente devaluados, desterrados ou mesmo deixaran de existir. Mais s veces xorden comportamentos illados e persoas que merecen a mis profunda consideracin, respecto, admiracin e agradecemento, o que nos transmite certa esperanza no ser humano.

Este o caso de das persoas, mellor dito das responsables, honradas, humildes, boas e xenerosas persoas, que co seu traballo, amabilidade e humildade, e en moitas ocasins sacrificio, nos transmitiron seguridade e confianza este vern. Nesta ocasin refermonos aos socorristas Brais e Alex, os cales prestaron, prestan anda, o seu servizo na praia de Altar, no concello de Barreiros, xa que foron quen de evitar moitas situacins de perigo, atender moi amablemente a todos/as aqueles/as que precisaron ou reclamaron a sa axuda e ademais levar a cabo o seu traballo de forma impecable, incansable e abnegada nunha das praias mis concorridas do concello de Barreiros e, posiblemente, da costa de Lugo.

Teads fallback - Discover inRead by Teads!

A eles, por medio da presente nota, transmitmoslles o noso mis profundo e afectuoso agradecemento e desexmoslles o mellor. Oxal o prximo vern os teamos de novo na praia de Altar, ben poden outros/as mirarse neles e tomar exemplo!!! De seguro que teriamos unha sociedade infinitamente mellor.

Asinado: ngeles Cortias, Jose e o seu grupo de amigos.

Tags: A Maria Barreiros
Ver Comentarios