Xaime Isla. Raíz e utopía de Galicia

Unha mostra na Casa Galega da Cultura repasa a figura e a súa influencia na cultura galega


{ }