Morre Isaac Díaz Pardo

Díaz Pardo finou tras levar ingresado no hospital San Rafael da Coruña dende o pasado 22 de decembro afectado por unha neumonía.