Ferrín: «A Xunta non pode deixar á Academia Galega no desamparo»

O presidente da RAG considera un «terrible agravio» a partida de 287.000 euros asignada á institución nos orzamentos do 2013 do Goberno autonómico

Valoración Con: 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas   votos ¡Gracias! Envíando datos... Espere, por favor.

Non cadran as contas na rúa Tabernas. Os orzamentos da Xunta destinan no 2013 tres partidas por un importe total de 287.265 euros á Real Academia Galega, unha cifra que o presidente da institución, Xosé Luís Méndez Ferrín, cualifica de «terrible agravio» toda vez que esta cantidade é sensiblemente inferior mesmo á que contemplan os Presupostos Xerais do Estado para a RAG (341.000 euros). «A Xunta non pode deixar no desamparo á Academia Galega, que por lei é responsable da lingua. Isto é un agravio contra a propia lingua», afirma Ferrín.

A suma de ambas partidas daría un total de 628.265 euros, moi lonxe dos 800.000 que o presidente da RAG considera o mínimo imprescindible para a supervivencia da Academia e que só se acadaría de confirmarse o cálculo da Consellería de Cultura, que asegura que a contribución total da Xunta ao financiamento da RAG será finalmente de 500.000 euros, unha vez asinados os habituais convenios con Política Lingüística. Ferrín subliña que o que necesita a institución é unha asignación estable para manter as súas instalacións e actividades e non depender de hipotéticos acordos: «Queremos unha partida fixa nos orzamentos e non ter que estar mendigando convenio a convenio».

Publicacións paralizadas

Por debaixo desa barreira dos 800.000 euros non hai viabilidade para a Academia, destaca Ferrín: «Teríamos que pechar actividades. De feito, xa as temos pechado, por exemplo, a Academia xa non segue coas súas publicacións, xa non publicamos o Boletín, nin libros, só os que podemos editar da man da Fundación Barrié, á que por suposto estamos extremadamente agradecidos». «O único que pedimos é un orzamento suficiente para o mantemento da Academia, dos seus organismos e das súas actividades. Non somos só a Real Academia Galega, somos tamén unha biblioteca, un arquivo e un museo, todos eles públicos», engade.

Pero aínda quedan pontes abertas. Falta unha entrevista que pode ser decisiva entre Ferrín e Feijoo (o 9 de xaneiro) e os orzamentos teñen que superar o filtro do Parlamento. «Temos certa esperanza pola reunión co presidente da Xunta e porque o presuposto ten que pasar o trámite parlamentario antes da súa aprobación. O Goberno e o partido maioritario na cámara teñen que atender á oposición e a nós. O contrario sería ferir sensibilidades amplamente populares, mesmo entre os votantes do PP, que non entenderían este agravio contra a lingua», conclúe Ferrín.